Hovedside

Live webkamera over nordre del av Slidrefjorden.


Velkommen til våre sider!

Slidrefjorden strekker seg fra Lomen i nord til Fosheim i sør, og er vel 2 mil lang. Vassdraget er kjent for godt fiske og høg kvalitet på fisken. Her får du ørret og abbor. Det drives kultiveringsarbeid i fjorden. Det er rik naturleg tilvekst i fjorden, i tillegg settes det årlig ut ca 6600 tosomrig yngel av opprinnelig stamme.