Fiske i Slidrefjorden

Informasjon

Klikk på stedet du ønsker å vite mer om:

Statoil Ryfoss

Her får du kjøpt fiskekort. Her selges også levende mark og litt fiskeutstyr. Åpent til kl. 22.00.

Riste bru

Egne fiskeregler fiskekort gjelder for elva, fra Fetøya og vestover, se ev. kart.

Ved innkjøringa til Hålimo Camping er det egen informasjonstavle om Lomendeltaet våtmarksområde. Her finner du også informasjonstavla til Slidrevassdragets grunneigarlag, oppslag over fiskeregler m.v. Sjølbetjeningskasse for salg av fiskekort.

Hålimo camping

Campingplassen er mye brukt tilholdssted for mange fritidsfiskere i Slidrefjorden.
Oppstillingsplasser for campingvogner og hytteutleie. Båtutleie. Her får du kjøpt fiskekort.

Lomen stavkyrkje

Ligger ca 200 m. opp for E16, stavkyrkje fra omkring år 1250. Åpen sommerstid.

Vevstogo

Her er servering og åpent utsalg sommerstid. Flott uteanlegg og utsiktspunkt.

Slidre

Kommunesentrum i Vestre Slidre med kommuneadm., lensmannskontor, bank, post i butikk, Coop-butikk, samt salg av fiskekort og enklere fiskeutstyr.

Tingvang

Her er båtplasser, stupebrygge og flott badeplass. Vår egen lavo er plassert her som du fritt kan benytte.
Her finner du også vår informasjonstavle samt sjølbetjeningskasse for salg av fiskekort.

Einangsbrua

Gode fiskemuligheter her. Egen informasjonstavle med sjølbetjeningskasse for salg av fiskekort.

Hamriss-sløtet

Bygdeborg fra omkring 5. århundre e.Kr.

Mo kyrkjeruin

Mo kyrkjeruin er etter sannsynligvis Norges minste middelalderkyrkje, bygd ca 1200, forfalt i seinmiddelalderen, ryddet og vikslet for gudstjeneste i det fri. Er gjenstand for for omfattende rehabilitering de to siste årene.

Fosheim

Ingen info

Info Røn

Ved nedkjøringa til Pjåten i Røn, 200 m. fra Shell finner du vår informasjonstavle.
Her er også egen sjølbetjeningskasse for salg av fiskekort.

Shell Røn

Her får du kjøpt fiskekort, levende mark etc. Åpent til kl. 22.00

Fisk 1-4

Fiskeplasser.


 

Finn stedet

Klikk på kartet for å søke med Google Maps: