Fiskekort

Utsalgssteder for fiskekort

  • Sjølvbetjeningskasse i Røn/Pjåten, ved Einangsbrua, ved Tingsteinen/Slidre og Riste Bru
  • Røn Bensinstasjon
  • Coop avd. Slidre
  • Hålimo Camping – Ryfoss/ved Riste bru
  • Statoil Ryfoss

 

SMS – Enkelt og greit – kjøp fiskekort via mobilen

Se anvisning på infotavlene eller følg anvisningen her:

 

Koder og fiskeavgift (stangfiske, for en person):

1 døgn (til 31/8): SF6D1

1 uke (til 31/8): SF6D7

Sesong (til 31/8): SF6S1

 

Hva gjør du?

1. Gjør klar tekstmelding :

Kode<mellomrom><Navn>,<Adresse>,<Postnummer>

2. Send meldingen til 474 07 900

3. Du mottar en tekstmelding fra SMSpass DA. Denne gjelder som fiskekort ved kontroll.

4. Meldingen inneholder også den betalingsinformasjonen du trenger. (Beløp, kontonummer og KID – nummer)

5. Vennligst betal innen 14 dager for å unngå fakturagebyr på kr 50,-

NB! Sending av melding koster ordinær sms-takst.

 

Fiskekort for sesongen 2011 koster:

Døgnkort:70,-

Vekekort: 300,-

Sesongkort: 700,-

De som kjøper sesongkort kan få kjøpt et ekstra sesongkort til ett familiemedlem for kr. 350,-

Sesongkort innenbygdsboende: 300,-

 

Vil du prøve fiskelykken flere steder i Valdres?

Dersom det er aktuelt å fiske flere steder i Valdres får du nå kjøpt felleskortet «Fisking i Valdres» som er spesielt tilpasset dette formålet. Du får kjøpt dette på over 60 utsalgssteder i Valdres. I Slidrevassdraget gjelder dette kortet for stangfiske fra land i tida 15. juni til 15. august.

Gå gjerne inn på Fisking i Valdres  for mer informasjon.